Gradu Kutjevu dodijeljeno 220 tisuća kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

13. listopada 2021.

Gradu Kutjevu dodijeljena su financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u iznosu 220 tisuća kuna. Sredstva su osigurana u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade kroz Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Potporu je dobilo ukupno 15 gradova koji su se prijavili i zadovoljili kriterije poziva, ali i bili najbrži u predaji prijave. Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike (bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika), prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme).

Ovaj iznos značajan je za Grad Kutjevo koji iz svog proračuna izdvaja sredstva za plaće ukupno 20 zaposlenika Dječjeg vrtića Grozdić i za potrebne materijalne troškove.

Bitno je naglasiti i podatak o ažurnosti Gradske uprave koja je prva prijavila projekt na Javni poziv Središnjeg ureda za demografiju i mlade prema listi zaprimljenih prijava s naznačenim datumom i satom slanja.

Leave a reply
Nova pedagoška godina u Dječjem vrtiću Grozdić[OBAVIJEST] Roditeljski sastanak za polaznike predškole u Dječjem vrtiću Grozdić

Leave Your Reply