Cilj, misija, vizija

 • Cilj

  Cilj svih djelatnika našega Vrtića je osigurati poticanje razvoja svih djetetovih potencijala, uz zadovoljavanje dječjih potreba, poštivanje prava djeteta te stvaranje poticajnog okruženja. S obzirom na to da nam je svako dijete jednako važno, u radu njegujemo individualizirani pristup djetetu.

 • Misija

  Misija je Dječjeg vrtića Grozdić ostvariti vedro i poticajno okruženje za djecu, roditelje i djelatnike u kojem će se, uz poštivanje individualnih dječjih potreba i interesa, provoditi odgojno-obrazovni rad.

 • Vizija

  Vizija Dječjeg vrtića Grozdić je neprestani razvoj kvalitete odgojno-obrazovnog rada te kreiranje aktivnosti koje će naš Vrtić učiniti jedinstvenim, prepoznatljivim i drugačijim od ostalih. Želimo biti vrtić u kojemu djeca i odrasli zajedno rastu i uče jedni od drugih.

  • Dijete odraslu osobu uvijek može naučiti trima stvarima: da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.

   Paulo Coelho