Upis djece u Dječji vrtić Grozdić za pedagošku godinu 2024./2025.

15. svibnja 2024.

Dječji vrtić Grozdić Kutjevo

Vrtićka ulica 4, 34340 Kutjevo

Tel: 034/255-175              E-mail: dv.grozdic@gmail.com

 

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Grozdić za 2024./2025. pedagošku godinu

 

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Grozdić otvoren je od 15. do 29. svibnja 2024. godine.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Grozdić, s odgovarajućom dokumentacijom, može se podnijeti poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Dječji vrtić Grozdić Kutjevo, Vrtićka ulica 4, 34340 Kutjevo, najkasnije do 29. svibnja 2024. godine.

Zahtjevi za upis djeteta za 2024./2025. pedagošku godinu podnose se za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 1. redovni jaslički program – mlađa jaslička skupina (1-2 god.)
 2. redovni jaslički program – starija jaslička skupina (2-3 god.)
 3. redovni vrtićki program – mlađa vrtićka skupina (3-4 god.)
 4. redovni vrtićki program – srednja vrtićka skupina (4-5 god.)
 5. redovni vrtićki program – starija vrtićka skupina (5-7 god.)

 

VAŽNO! Ponovljene prijave dužni su podnijeti i roditelji trenutno upisane djece, ukoliko žele nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Grozdić i u novoj pedagoškoj godini!

 

Prijave za kraći program predškole u Dječjem vrtiću Grozdić provodit će se naknadno.

 

UPISNA DOKUMENTACIJA

Uz Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Grozdić (koji je moguće dobiti na upit u Dječjem vrtiću Grozdić, na web stranici vrtića  (https://dvgrozdic.com/), putem maila (dv.grozdic@gmail.com) ili preko Facebook stranice Dječjeg vrtića Grozdić), prijavi se obavezno mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
 2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
 3. potvrdu o zaposlenju roditelja/skrbnika (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika e-radne knjižice) – ne starije od dva tjedna od dana raspisivanja upisa)
 4. potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu djeteta
 5. kopiju iskaznice imunizacije djeteta
 6. sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću.

 

OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Kutjeva (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji) te djeca oba zaposlena roditelja.

Ukoliko Dječji vrtić Grozdić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis, pravo prednosti imaju djeca iz članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22). Roditelji čija djeca imaju prednost upisa uz gore navedene dokumente trebaju priložiti i dokumente kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti:

 • dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika e-radne knjižice) – ne starije do dva tjedna od dana raspisivanja upisa
 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 • dijete samohranog roditelja – dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 • dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – važeće rješenje o pravu na doplatak za djecu
 • dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta.

 

OBJAVA REZULTATA

Privremena lista rezultata upisa bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grozdić te mrežnim stranicama vrtića najkasnije  10. lipnja 2024.

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu listu rezultata upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 15 dana od objave Liste.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora.

 

Konačna lista rezultata upisa bit će objavljena po isteku žalbenog roka.

Upisana djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2024. godine, kada počinje 2024./2025. pedagoška godina.

Za sve dodatne upite vezane uz predaju zahtjeva za upis možete nam se obratiti na broj telefona: 034 255 175 (radnim danom od 8 do 14h) te na mail adresu: dv.grozdic@gmail.com.  

Upisi-u-DV-Grozdic-24-25

Zahtjev-za-upis-u-DV-1

Vrtićke skupine posjetile DVD KutjevoDV Grozdić zauzeo treće mjesto u ukupnom poretku na 20. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PSŽ