Privremeni rezultati upisa djece u DV Grozdić za pedagošku godinu 2024./2025.

21. lipnja 2024.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grozdić, na sjednici održanoj 13. lipnja 2024. godine, donijelo je odluku o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Grozdić za pedagošku godinu 2024./2025.

Roditelji imaju pravo prigovora na privremene rezultate upisa u dijelu koji se odnosi na njihovo dijete u roku od 8 dana od dana objave privremenih rezultata, najkasnije do 28. lipnja 2024. godine.

Roditelji koji odustaju od upisa djeteta u Dječji vrtić Grozdić dužni su se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora.

 

Privremeni-rezultati-2425

Tjedni jelovnik – lipanjUpis djece u program predškole u Dječjem vrtiću Grozdić za pedagošku godinu 2024./2025.